V současnosti je na hradě zachované jen torzo této cenné stavby z konce 18. století. Jelikož je blízko vstupní brány, bude využita pro účely návštěvnického centra, které dosud na hradě není k dispozici. Kraj Vysočina do stavby bude investovat přibližně patnáct miliónů korun.

Kromě návštěvnického centra má v budově sídlit také pokladna, prodejna suvenýrů i kanceláře pro správu hradu. „Vybudováním zatím chybějícího plnohodnotného návštěvnického centra získá objekt hradu návštěvnické zázemí, které je dnes považováno za standardní vybavení památkového objektu. Zároveň tak bude vybudován logický centrální komunikační prvek areálu, od něhož se bude odvíjet revitalizace a rozvoj hradu, expozic, přilehlého parku a dalších s hradem souvisejících objektů,“ objasnil projekt ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov Ondřej Hájek.

Budova bývalého pivovaru se sice promění v moderní centrum pro návštěvníky, avšak bude respektovat, že je areál hradu památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Veřejnosti by se měl pivovar otevřít v roce 2020, pivo však vařit nebudou. „Na četné dotazy veřejnosti uvádíme, že není reálné, aby se v nových prostorech vařilo pivo. Podle dochovaných zdrojů se tak naposledy stalo někdy v polovině 19. století, a tak to i zůstane,“ sdělila závěrem náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová.