„Kniha nabízí ucelený fotografický příběh města a jeho místních částí v jubilejním roce a je nejen krásným svědectvím o životě a plodech práce zdejších obyvatel, ale může se stát i inspirací pro budoucnost a základem nové tradice,“ sdělila Vlasta Vlčková z Kulturních zařízení města Pelhřimova. Záměrem tvůrců knihy je totiž pokračovat podobným způsobem v mapování vývoje města i v dalších takzvaných kulatých letech.

Kniha v úvodu přináší slovo starosty města Ladislava Meda a informace o současnosti i historii města. Její hlavní část je pak rozčleněna do kapitol nazvaných Pelhřimov z výšky, Historické centrum, Kultura, Sport, Školství, Město se rozrůstá, Místní části, Volný čas, Občanská vybavenost, Průmysl a závěrečná kapitola nese název Pelhřimov očima fotografů. Na tvorbě knihy Pelhřimov 2020 se podílelo celkem šest pelhřimovských fotografů, a to Ladislav Edr, Tomáš Havel, Petr Janoušek, Libor Kadlec, Jakub Minka a Jan Vaněček.

Novou pelhřimovskou publikaci si budou moci zájemci pořídit v Turistickém informačním centru a v pelhřimovských knihkupectvích, jakmile budou tato zařízení po uvolnění vládních opatření znovu otevřena. „Může být tak i zajímavým tipem na vánoční dárek,“ doplnila Vlasta Vlčková.