Dopoledne byl zájem hlavně o besedu, novinářku Petru Procházkou si přišlo poslechnout padesát lidí. Odpoledne program zakončily pohádka pro děti a koncert skupiny Deše.