Průvodcem bude sám božejovský farář Gottschalk Karol Lovaš, který na sebe díky připravenému prázdninovému programu mimo jiné prozradí, že disponuje pozoruhodnými osobními kontakty.

Obrazy a fotografiemi Jana Saudka, ale rovněž fotografiemi jeho dcery Marie, se může pochlubit díky tomu, že Saudka označuje za svého přítele. „K vidění budou i další umělecká díla, především obrazy malíře Jana Dědiny, současníka Muchy či Marolda,“ prozradil Lovaš.

S Vasilem Biľakem se božejovský farář seznámil díky profesi novináře a publicisty.

Jednu svoji knihu věnoval právě Biľakovi. Dobu setkávání duchovního s někdejším komunistickým normalizačním funkcionářem Biľakem připomínají fotografie na božejovské faře. „Na faře jsou nyní k vidění fotografie z našeho společného setkávání. Málokdo tuší, že Vasilovi Biľakovi visela doma na zdi Holubice míru od Pabla Picassa. Biľakovi ji jako přesvědčený komunista daroval u příležitosti jeho návštěvy Francie slavný malíř,“ přiblížil okolnosti vzniku fotografií Karol Lovaš.

K specifické atmosféře prázdnin má božejovský farář blízko díky tomu, že navíc vyučuje rozhlasovou žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, takže má sám až do října rovněž prázdniny. „A tak jsem se rozhodl podělit se v rámci speciálních letních prohlídek o to, jak žiju,“ doplnil na vysvětlenou.

Božejovský kostel svatého Jiří dal v roce 1634 z původního gotického, tehdy zchátralého kostela, přestavět majitel božejovského panství a mecenáš želivského kláštera Jan Kryštof Leskovec. „V kostele jsou k vidění dochované stropní fresky a původní gotický svatostánek s rovněž původním mřížováním, což patří mezi skutečné skvosty, na něž jsou Božejovští právem hrdí,“ připomněl Lovaš.

Prázdninové prohlídky božejovského kostela a fary se budou v červenci a srpnu konat každou sobotu a neděli ve 13 a v 15 hodin. V první a poslední sobotu v měsíci přibude ještě noční prohlídka se začátkem ve 22 hodin. Letní prohlídky v Božejově se začínají před kostelem svatého Jiří.

Andrea Petráková