Jedná se o další pokračování divadelního festivalu Hon-zlův Humpolec a původně byla pro diváky nachystána hra Charleyova teta, se kterou měl na přehlídku dorazit divadelní spolek Studený. Z vážných důvodů muselo být však představení odvoláno.

Zklamáni ale návštěvníci ur-čitě nebudou, protože je pro ně připravena klasická komedie Carla Goldoniho – i když v trochu méně tradičním pojetí, než jsou zvyklí.

„Úspěch představení nás sa-motné zaskočil, ale jsme samozřejmě nadšeni, že se lidem naše pojetí této komedie tak 
líbí. Snažili jsme se ke hře 
přistoupit trošku netradičně. Kostýmy, kulisy i paruky jsou z naší dílny a vznikly díky šikovnosti a nadšení členů souboru. Premiéru další nové hry pak plánujeme už na letošní září, protože zkoušíme většinou v létě. O jaké představení se ale jedná, bych teď nerada prozrazovala. Mělo by to být překvapení a naši příznivci se určitě včas dozví, na co se těšit," řekla vedoucí souboru AJeTo! Jana Kráslová.

Hra napsaná v duchu komedie dell'arte nabízí řadu bláznivých situací, jejichž hlavním původcem je drzý a mazaný intrikán, sluha Truffaldino.

A právě jeho postava se zasloužila o to, že Sluha dvou pánů je až do dnešních dnů jednou z nejoblíbenějších Goldoniho her. Přesto, že tento italský básník, dramatik a prozaik vytvořil během svého života přes dvě stovky děl, od komických oper, tragédií a tragikomedií, až právě po oblíbené komedie. Goldoni je právem považován za zakladatele novodobého italského divadla, protože jako první se odvážil prolomit zažité divadelní stereotypy a vtiskl tomuto umění zcela novou moderní podobu.

Představení začíná v 19.30 a o tom, že skutečně stojí za vidění, svědčí i to, jak velký ohlas počátečtí ochotníci letos sklízejí. Lidské charaktery se totiž ani za dvě stovky roků příliš nezměnily, a tak možná v postavách poznáte třeba i sami sebe, nebo lidi ze svého okolí.