V rámci Dnů evropského dědictví totiž celkem jedenáct pelhřimovských kulturních památek budou moci navštívit zcela zdarma.

Zájemci, kteří se navíc dopraví na 15. hodinu na Křemešník, se mohou těšit 
i na prohlídku tamního kostela Nejsvětější Trojice.

Dny evropského dědictví v Pelhřimově ale nenabízejí pouze výjimečné příležitosti nahlédnout do běžně nepřístupných míst významných památek a možnost seznámit se s procesy jejich záchrany a obnovy. „Návštěvníci této sobotní akce se také mohou zúčastnit organizovaných prohlídek města s výkladem průvodce, které jsou součástí doprovodného programu," informoval ředitel kulturních zařízení Martin Ecler.
Na akci, ke které se Pelhřimov připojuje pravidelně již několik let, každoročně zavítá na tisíc návštěvníků.
„Návštěvnost očekáváme minimálně stejnou jako minulý rok. Navíc v sobotu má být i pěkné počasí, takže si myslím, že do Pelhřimova přijedou stovky návštěvníků," řekla Vlasta Vlčková, pracovnice pelhřimovských kulturních zařízení.

Neoblíbenějším a nejvíce navštěvovaným objektem 
v Pelhřimově byla během loňských Dnů evropského dědictví věž kostela svatého Bartoloměje. „Loni na věž vystoupalo necelých tři sta lidí," přemítal Martin Ecler.

Naopak nejméně chodili lidé do Galerie M, kde si mohli prohlédnout výstavu. „Galerii M loni navštívilo celkem 61 lidí. Je to asi hlavně kvůli tomu, že galerie je běžně přístupná i přes rok," dodala Vlasta Vlčková.

Mezi památky, které budou tuto sobotu přístupné, se letos nově zařadila i kaple svatého Kříže neboli Kalvárie, do které budou moci zájemci zavítat od 10 do 17 hodin.

Otevřené památky

Městská šatlava, dům čp. 11
Zahradní domek Františka Bernarda Vaňka v Děkanské zahradě
Měšťanský dům č. p. 3 a č. p. 17
Šrejnarovský dům č. p. 10
Kostel svatého Bartoloměje
Věž kostela svatého Bartoloměje
Zámek pánů z Říčan
Jihlavská brána
Kaple Panny Marie 
Sedmibolestné
Kostel svatého Víta
Kaple svatého Kříže