Výstavu, která potrvá do konce dubna, v knihovně včera zahájil zástupce ředitelky českobudějovické diecézní charity Michaely Čermákové Roman Tlapák. „Na panelech se návštěvníci dozvědí například o úspěších Tříkrálové sbírky nebo o možnostech pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím, které jim nabízí Intervenční centrum Diecézní charity České Budějovice. Pro oběti je mnohdy snazší vyhledat pomoc ve vzdálenějším městě, kde je nikdo nezná," řekl Roman Tlapák.