S úderem deváté hodiny všichni tři králové vyjedou na koních z Horního náměstí. Jejich cesta povede až do pomyslného Betléma, kde předají dary narozenému Ježíškovi. „Potom se vydají zpět do vzdálených krajin,“ doplnila jedna z pořadatelek akce Dagmar Arnotová.

„Lidé si prostřednictvím představení o třech králích mohou nejen připomenout biblickou událost, ale také pomoci dobré věci,“ pokračovala Arnotová. Tříkrálový příběh totiž odstartuje v Humpolci sobotní dobročinnou sbírku.

Koledníci v kostýmech tří králů půjdou od domu k domu a budou žádat o příspěvek pro ty, kteří to nejvíce potřebují. „V Havlíčkobrodsko-humpoleckém vikariátě budou peníze použity například na přípravu a realizaci stavby denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou nebo také na přímou pomoc potřebným lidem v těžké životní situaci či zasažených živelní katastrofou,“ uzavřela Dagmar Arnotová.