Kniha váží téměř 80 kilogramů a je v ní celkem 624 stran. K výrobě pergamenových fólií originálu byly potřeba kůže 160 oslů.

Codex gigas vznikl kolem roku 1229 v klášteře v Podlažicích na Chrudimsku. Kniha je psána latinsky a najdeme v ní například Starý zákon, historické práce od Josepha Flavia, Isidorovu Encyklopedii nebo Kosmovu Kroniku. Autor díla není známý. Ďáblova bible se knize říká kvůli vyobrazení satana.