Od pátečních devatenácti hodin začínají komentované prohlídky kostela, které trvají až do jednadvaceti hodin. Ve stejném čase je pro děti připravena tvůrčí dílna, kde se mohou kreativně projevit nejenom ti nejmladší, ale klidně i jejich babičky a dědečkové.

S osmou hodinou večerní nastane ideální chvíle pro stezku odvahy. Také tady počítají organizátoři s účastí omezenou od čtyř do sta let. Všechna případná strašidla ale jistě zažene troubení a zpěv, který se z kostelní věže ponese od devíti hodin večer. Celý program zakončí pásmo vzpomínek a pověstí ze Zahrádky, které si návštěvníci mohou přijít vyslechnout v deset hodin večer.

Obec se dříve nacházela na místě dnešní vodní nádrže Želivka. V roce 1969 však padlo rozhodnutí o stavbě vodního díla, a vesnice byla zbořena. V současné době z ní zůstalo jen několik drobných artefaktů a právě výše zmiňovaný kostel svatého Víta.

Kostel lze označit za dnes již jediného svědka sedm set let dlouhé existence zmizelého městysu. Leží v těsné blízkosti vodní hladiny, která pohltila polovinu původního území obce. Její druhá část musela být právě pro svou blízkost vodě a kvůli přísným hygienickým opatřením srovnána se zemí také. Kostel zachránil jeho historický význam a stále neurčené vnitřní výmalby.

Autor: Simona Valentová