„Diváci uvidí během přehlídky v sále městského kina čtyři představení, první z nich v pátek 12. března,“ informovala vedoucí pořádajícího městského kulturního střediska Marcela Kubíčková.

„Letos se podařilo získat soubory zvučných jmen s převahou mladých herců. Hry budou mít podle referencí velmi dobrou úroveň,“ řekla Kubíčková.

Přehlídku zahájí humpolecký Divadelní soubor Jindřicha Honzla inscenací hry Johna Patricka Manžel pro Opalu. Diváky pobaví fraška Nikolaje Kolajdy Slepice v nastudování Rádobydivadla Klapý. S černou komedií Blázinec autora Pavla Němce se představí bechyňský soubor Lužnice. S bajkou Holubí mambo, již napsal americký autor C. D. Payne, přijede do Humpolce pelhřimovský mládežnický soubor Domino.

Festival Honzlův Humpolec vznikl v roce 1968 nejdříve jako krajská soutěž monologů a dialogů. Od roku 1972 se změnil na krajskou divadelní přehlídku, jež zanikla roku 1986. V roce 2005 byla obnovena jako nesoutěžní přehlídka divadelních představení amatérských souborů.

Amatéři mají dlouhou tradici

Amatérské divadlo má v Humpolci dlouhou tradici. První zmínka o založení ochotnického spolku v Humpolci pochází z přelomu 17. a 18. století. Tak jako jinde, hrávalo se divadlo nejdříve v místních hostincích. Na začátku 19. století hráli divadelníci až dvanáct představení ročně. Troufli si i na Prodanou nevěstu či Hubičku.

Humpolecký rodák Jindřich Honzl byl podle internetové encyklopedie Wikipedie určující osobností levicového proudu české meziválečné avantgardy. Jako umělec a teoretik aktivně ovlivňoval vývoj socialisticky orientovaného divadla. Jeho teoretické práce položily základ k marxistickému výkladu divadelní vědy. Po roce 1945 přispěl k prosazení ideových principů sovětské divadelní kultury v českém divadle. V roce 1953 spáchal ve svých 59 letech sebevraždu.

ČTK/Jaroslav Buček