„Projekt vodnářský zvon je obrazem propojení moderní současné kultury s kulturou, která k nám promlouvá přes staletí a tisíciletí, nacházejí tak stále více vzájemného obohacení. Tomu odpovídají výrazové prostředky projektu, kde decentně užitá nejmodernější dostupná audiovizuální technika umocňuje tisíciletý nástroj. Posluchače posunuje po stránce intelektuální i emocionální,“ řekl umělec Tomáš Pfeiffer.