Sbor dobrovolných hasičů z Kejžlice získal pro svoji jednotku požární ochrany automatizovaný externí defibrilátor (AED), který rozšiřuje možnosti jednotky zařazené do systému integrovaného záchranného systému možnosti při poskytování co nejrychlejší pomoci. Třeba i na kulturních a sportovních akcích, které SDH pořádá. „Je to výborný pomocník. Pokud se nepletu, jsme třetí nebo čtvrtá jednotka požární ochrany v okrese Pelhřimov, která tento přístroj vlastní a může použít při záchraně životů svých spoluobčanů,“ poznamenal k novince ve vybavení kejžlické zásahové jednotky její velitel Tomáš Vacek.

Členové výjezdové jednotky požární ochrany SDH Kejžlice, jichž je v současnosti osmnáct, už absolvovali zaškolení pro kvalifikované použití nového defibrilátoru. „Přístroj je určen pro zaškolené laiky, kteří prošli základním výcvikem v provádění kardiopulmonální resuscitace s AED. Zachránce přístroj otevře a ten ho instrukcemi na displeji či hlasovými pokyny provází celou akcí. Má naprogramovaný algoritmus, podle kterého zachránci radí, co má dělat,“ přiblížil funkci nového přístroje Tomáš Vacek.

S pořízením tohoto specializovaného přístroje, určeného k obnovení zástavy lidského oběhu elektrickým výbojem, bylo spojené i proškolení v kardiopulmonální resuscitaci s AED, kterou pro kejžlické hasiče zajistil Miroslav Kušnír z firmy, která přístroj hasičům dodala. „S používáním přístroje byli seznámeni jak členové výjezdové jednotky SDH, tak další zájemci z řad občanů obce,“ dodal Tomáš Vacek.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen již v roce 1891 a k dnešnímu dni má 125 členů.Osmnáctičlenná výjezdová jednotka zasahovala v roce 2017 zasahovala u 29 událostí a loni u 33 událostí.