Důvodem nočního výjezdu bylo dohašení tří ohnišť v lese po pálení klestí. O případné škodě se ranní zpráva Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina nezmiňovala.