V současnosti čítá kolem 107 členů. Od začátku sedmdesátých let vyvíjel svou činnost kolektiv mladých hasičů. Každoročně se zúčastňoval celostátní hry „Plamen“, a to se střídavými úspěchy. V současnosti je činnost mládeže pro nedostatek zájmu dětí pozastavena.

S generačními přestávkami ve sboru působí i družstvo dorostu. Od roku 1994 vyvíjí při sboru dobrovolných hasičů svou bohatou činnost také Družstvo historických hasičů. Sbor pravidelně obměňuje vývěsní skříňku na náměstí u prodejny tabáku a novin.

Ve vestibulu obecního domu je stálá expozice historie a současnosti černovického sboru dobrovolných hasičů. Příležitostně sbor otiskuje články z bohaté činnosti sboru do zpravodaje Černovicko, popřípadě do okresního či hasičského tisku, rozhlasu či televize, nebo i do knižních publikací.

Sbor společně s městem vydal ke 130. výročí založení černovického sboru almanach, ve kterém je napsáno vše podstatné o hasičkém sboru z Černovic.