V té době směl být hasičem pouze ten, kdo byl členem Sokola.

Ihned potom byli získáváni členové a rozděleni do tří oddělení. V prvním byli vlastní hasiči – hajitelé, kteří měli účinkovat při požáru. Ve druhém byli zařazeni ochránci a hlídači vyneseného majetku pohořelých a konečně příslušníci třetího odboru, kteří měli konat preventivní pochůzky po městě a odstraňovat případné příčiny požárů.

Avšak ještě v témže roce 1873 přišel výnos místodržitelství, které již nepovolilo zřídit hasičský sbor při jednotě Sokol, ale doporučilo zřídit hasičský sbor samostatný.

Stanovy byly tedy znovu přepracovány a ve velmi krátké době bylo získáno prvních 56 členů. V roce 1874 Humpolečtí úspěšně uspořádali první veřejné cvičení, dokonce se dvěma stříkačkami. Tato akce byla mocnou pobídkou do další práce hasičského dobrovolného sboru v Humpolci. Současné soutěžní družstvo čítá na čtrnáct členů. Starostou sboru je František Dvořák. Velitelem pak Jaroslav Neubauer. Humpolecký sbor má i družstvo mladých hasičů, které si na soutěžích nevede vůbec špatně. Družstvo má více než jedenáct členů.