Obec ještě v témže roce zakoupila čtyřkolovou sací pérovou stříkačku. V roce 1891 se na výzvu obce přihlásilo 30 místních mužů za členy nově zřízeného sboru dobrovolných hasičů.

Dnešní členská základna se pohybuje těsně pod hranicí 40 členů. K tomu sbor čítá ještě dvacet dětí - „mladých hasičů“. Sbor se pravidelně zúčastňuje okrskových cvičení, kde každoročně soutěží čtyři až pět družstev. Historickou techniku předvádí na memoriálech a kulturních akcích.

Hlavním posláním sboru dobrovolných hasičů v Moravči je stále pomoc místním občanům při likvidaci požárů a jiných živlů. Dnes již samozřejmě k takovýmto událostem přijíždí moderně vybavené profesionální záchranné sbory z Pelhřimova a jiných měst okresu, ale úloha místního dobrovolného sboru je nezastupitelná zejména díky znalosti prostředí, vhodnosti jednotlivých zdrojů vody v daném období, dopravě vody na požářiště kvůli kontinuálnímu plnění cisteren a tím zkrácení doby, potřebné k uhašení požáru. Díky svému vybavení může sbor bez problémů zdolat menší požáry, čerpat vodu ze zatopených sklepů, pomáhat obci při údržbě a opravách obecního majetku.

Další důležitou funkcí sboru dobrovolných hasičů bylo odedávna organizování kulturního dění v obci. V minulosti místní sbor dokonce provozoval ochotnický spolek a hrál divadelní představení.

Nyní alespoň pořádá každoročně již tradiční hasičský bál, dětský den a další kulturní akce, na které se vždy všichni těší.