Sbor byl založen na ustavující valné hromadě, která se konala 16. července 1944 v místnosti u starosty obce pana Františka Hrudy.

Do sboru se přihlásilo a bylo přijato za členy 24 mužů. Prvním starostou sboru se stal František Hruda, velitelem Stanislav Plachý a jednatelem František Pišan. Začátky Janovického sboru nebyly vůbec lehké.

V roce 1994 sbor oslavil 50. výročí založení. V květnu se konala okrsková soutěž a 15. července navečer se v Obecním domě konala slavnostní valná hromada, kde se udělovaly medaile a čestná uznání.

Co se týče technického vybavení, tak v té době měl sbor hned tři stroje. K první stříkačce z roku 1952 získali v roce 1987 stříkačku PPS8 a v roce 1990 ještě PPS12. Šedesát let od založení sboru oslavil sbor v roce 2004. Oslavy tohoto výročí byly stejné, jako před deseti lety. Okrsková soutěž se konala na louce za Štěpánovy 29. května a 17. července potom slavnostní valná hromada a posezení u táboráku v hájku za Štěpánovy. Současný sbor má 57 členů. Soutěžnímu týmu se na soutěžích docela daří, což dokazují předvedené výsledky na okrskových soutěžích.