Sbor byl založen 11. listopadu 1928. V roce 1932 začala stavba požární zbrojnice na návsi. Dne 6. listopadu 1932 uzavřeli hasiči smlouvu o dodání čtyřkolové motorové stříkačky. Hasičský sbor měl v roce 1933 devatenáct členů. Slavnostní předání stříkačky a hasičské zbrojnice se konalo 17. září 1933. V roce 1952 vstoupily do sboru ženy.

Od roku 1968 se také v osadě Vratišov přihlásili za členy nového požárního sboru dobrovolníci. Družstvo ve Vratišově podléhalo místní jednotce požárního sboru v Mezné.

V roce 1985 se v Mezné konala okrsková soutěž patnácti hasičských družstev. Požární mužstvo se umístilo na čtvrtém místě a družstvo z Vratišova na místě osmém.

Dne 7. června 2003 se uskutečnila oslava výročí založení hasičského sboru v Mezné, kterou hasiči spojili s okrskovou soutěží družstev. Na soutěži byla také předvedena historická stříkačka z roku 1933, kterou dříve obec vlastnila. Hasiči z Mezné posbírali celou řadu titulů. Mezi ně patří v tomto roce například první místo na okrskové soutěži nebo na soutěži o starostovský pohár ve Vokově.

Velmi úspěšné jsou i ženy, které si vedou stejně dobře jako jejich mužské vzory. V tomto roce braly vavříny na soutěžích ve Vokově a v Božejově, kde vyhrály pohár starosty. Současným starostou sboru je Josef Bednář.