Sbor byl v Píšti založen roku 1909 učitelem Karlem Martínkem. V zakládajícím sboru pracovalo patnáct členů v čele se starostou sboru Václavem Jiříkem. Rok po svém vzniku si hasiči koupili první stříkačku, pro kterou vystavěli kůlnu u Nováků. Za hojné přítomnosti obyvatel došlo k jejímu vysvěcení.

V roce 1923 si sbor postavil novou zbrojnici na návsi. Sbor se každoročně zúčastňoval různých cvičení ve svém okolí. Slavnostní cvičení předvedl sbor při dvacátém výročí založení. Za první světové války musela velká část nastoupit na frontu. V té době byl sbor nečinný.

První stříkačku, pracovní a vycházkový stejnokroj dostal sbor v roce 1948. Roku 1990 odkoupil sbor zařízení hospody od Jednoty a začal se starat o její chod. V roce 1992 získali dobrovolníci novou motorovou stříkačku.

Velká slavnost se v Píšti konala v roce 1999. Sbor slavil 90 let od svého vzniku. V roce 2005 si sbor pořídil vycházkový stejnokroj. Největší slávu zažil sbor tento rok. Oslavil totiž rovných sto let od svého vzniku. Píšťské družstvo je složeno z týmu mužů a žen. Tato družstva se účastní spousty soutěží. Tou poslední, které se obě dvě zúčastnila, byla ta v Křelovicích. Současným starostou hasičů z Píště je Václav Jelínek nejmladší.