Minulý rok sbor oslavil 130 let od svého založení. Právě tak jako jiná města, byla i Žirovnice postižena častými požáry. Po velkých požárech v letech 1852 - 1853 a 1874 se sešlo 5 až 10 občanů města. Tito jedinci, zejména ve vánoční době roku 1876 přesvědčili další občany o založení hasičského sboru.

Když tento sbor 7. srpna 1881 požádal městskou radu o stálou subvenci a jeho žádost byla zamítnuta z byrokratického nepochopení „pánů konšelů“, rozhodli se členové pro svépomocné akce. Přijímali větší počet přispívajících členů a problém vyřešili.

Ve své výbavě mají žirovničtí i loď

Žirovničtí mají hned tři zásahová družstva, které disponují s velmi kvalitní technikou. Mezi jejich výbavou nechybí například loď, lezecké vybavení, vysílačky nebo svítilny a samozřejmě kvalitní vozový park.

Tento rok se družstvo mužů účastnilo Táborské ligy hasičů ve kterém si nevedlo vůbec špatně. Hasiči v Žirovnici mají i svou mládež, kterým se celkem daří a sbírají úspěchy stejně tak, jako jejich starší kolegové. A stále své družstvo rozšiřují.