A zdaleka mezi nimi nejsou samí muži. Jedno ze čtyř družstev tvoří ženy, kterých je celkem devětadvacet, a šťastné číslo třináct souhlasí s počtem dětí, které mají rovněž své vlastní družstvo a účastnili se již třeba soutěže O pohár starosty města Pelhřimova. Tuto sobotu se předvedou v soutěži mladých hasičů „Žirovnický podzim“. Ta je však teprve první z několika soutěží v požárním útoku CTIF, kterých se do jara příštího roku hodlají zúčastnit.

Velká část členů sboru je současně zařazena v požární zásahové jednotce obce, která zasahovala, když v Olešné naposledy hořelo.
„Osudným dnem byl 2. květen 2003,“ sdělil jeden z hasičů Jan Svoboda. Když se dítěti dostanou do ruky sirky, nemělo by si s nimi hrát na seně. To se bohužel potvrdilo v hospodářském stavení náležejícím k domu nad rybníkem. „Nikomu se nic nestalo, ale shořelo toho hodně,“ vzpomíná Radek Hodač, který se k požáru nachomýtl. K vodě naštěstí hasiči neměli daleko a než na místo přijeli hasiči z Pelhřimova, Olešňáci už měli oheň jaksepatří pod kontrolou. Ochlazovali okolní budovy, aby zabránili šíření, a když se požár podařilo uhasit, hlídali až do rána, aby nezačalo znovu hořet. Kdepak, sirky dětem do rukou nepatří.

Sbor z Olešné, kterým velí Michal Štefl, nesmí v průběhu roku chybět při pořádání kulturních akcí. „V nejbližší době se pro děti chystá zářijové rozloučení s prázdninami. Na večer je plánována zábava, kde se budou moci pobavit i jejich rodiče,“ informoval starosta sboru i obce Josef Bláha.
Kromě toho se hasiči podílejí na organizaci dětského dne pro školu a školku, maškarního karnevalu v závěru masopustu, každoročního hasičského bálu v polovině ledna a ve své režii mají také brigády pro obec a zemědělské družstvo.

Dominika Dufková