„Vznik Sboru dobrovolných hasičů v Salačově Lhotě je datován na rok 1925, kdy se občané usnesli na jeho vzniku. Následující generace myšlenku hasičů podporovaly a v současné době má sbor celkem 67 členů,“ informoval velitel sboru Jan Prokop.

Podle něj spočívá činnost sboru v současné době spíše v obecních aktivitách než v zásahových akcích. Jedná se hlavně o kulturní, společenské a sportovní dění.

„Konkrétně se to týká pořádání plesu, zábav a tradičních venkovských veselic, jako je masopust, stavění máje, čarodějnice nebo čertovský průvod. Mimo to pořádáme různé zájezdy či sportovní utkání a sami se účastníme hasičských soutěží během celého roku,“ upřesnil Prokop.

Salačova Lhota má celkem pět soutěžních družstev. Dvě dětská, dvě mužská a jedno družstvo žen. V posledních letech patří k širší špičce na Pelhřimovsku. To dokazuje 13 získaných pohárů za loňský rok a dosavadních 12 za letošní. Družstvo mužů A je v pelhřimovské hasičské lize, kde se pohybuje ve středu tabulky. Jeho nejlepší dosažený čas je 19,95 vteřin v požárním útoku kategorie Hrbáč.

Nejvýznamnější sportovní akcí, kterou sbor pořádá, je noční hasičská soutěž „O pohár starosty obce“. Letos se koná již čtvrtý ročník, kterého by se mělo zúčastnit asi 30 družstev ve všech kategoriích. Výraznou podporou při pořádání všech těchto akcí je samotná obec Salačova Lhota.

Simona Valentová