V současné době má už přes sto členů, mezi které patří i dorost, ženy a důchodci. Také činnost černovického sboru je velmi bohatá. „Účastníme se různých okrskových soutěží, ale hlavně zásahových akcí. Ve sboru působí asi pětadvacet hasičů, kteří jsou členy zásahové jednotky a ti vyjíždí k požárům nebo dopravním nehodám. Nedávno dokonce evakuovali zatopený dětský tábor,“ přiblížil starosta sboru Jaroslav Zíka a dodal, že pravidelnou činností jsou i schůze či vzdělávací a výcvikové aktivity. V posledních letech také hodně času padne na opravu hasičské zbrojnice.

Donedávna měl ve sboru svou tradici kolektiv mladých hasičů, který se každoročně se zúčastňoval celostátní hry „Plamen“. Nyní je pro nedostatek zájmu dětí jeho činnost pozastavena, ale černovický sbor se chce v září pokusit o jeho obnovu.

Zajímavostí je Družstvo historických hasičů, které vzniklo asi před patnácti lety. „Dnes má okolo dvaceti členů a zúčastňuje se různých oslav, výstav a soutěží. Ujali se staré vyřazené techniky a hodlají ji dát znovu do takového stavu, aby byla schopna provozu, což je chvályhodné,“ informoval Zíka.

Dodal, že tato technika nemá sloužit při zdolávání požárů, ale jen pro její předvádění při různých dobových ukázkách hašení, a to nejen v Černovicích.
Dobrovolným hasičům finančně příspívá obec, což většinou padne na výjezdy a hasičskou techniku.

Simona Valentová