Vzniklo zde aktivní družstvo, které se nyní dokonce dělí na dva týmy – muži A a muži B. Zhruba před měsícem jejich činnost podpořil i nově založený tým žen. Místní dobrovolníci se zapojují do veškerého dění a na nečinnost si rozhodně nemůžou stěžovat.

„Účastníme se výjezdů k požárům či jiným zásahům, ale stejně tak i soutěží. Naposledy jsme vyjížděli k požáru za Křelovicemi, kde hořel obytný dům. To bylo asi před měsícem,“ stručně shrnul velitel sboru Roman Krčil.

Dva mužské týmy se hojně vyskytují na většině místních soutěží. Nejbližší soutěž se má odehrávat již tuto sobotu v Lesné. Začíná se v devět hodin večer a akce je označena jako „noční“.

„Cvičení se sice odehrává po tmě, ale veškeré úkony a pravidla zůstávají stejná,“ vysvětlil Josef Káva, který ve sboru funguje jako jednatel.

Jak dále řekl, do Lesné se vypraví oba týmy mužů, každý po sedmi členech, a také novopečený tým žen. Ty se hasičskou činností zabývají sice krátce, ale už stačily obsadit druhé a třetí místo na soutěžích v Bácovicích a v Želivě.

Současný počet všech, kteří mají co do činění s řečickým dobrovolným sborem čítá třicet sedm členů, přičemž osm z nich přistoupilo teprve nedávno. Podle starosty sboru Petra Bejdy se však osazenstvo ve družstvu příliš nemění. Nejstarší člen podle délky sužby působí u jednotky ve funkci hasiče už třicet sedm let.

Simona Valentová