Před rokem 1850, kdy se Pelhřimov stal okresním městem, bylo tímto způsobem jmenováno do občanské hasičské jednotky na 300 osob.

Krušné začátky

Hasičský sbor v Pelhřimově vznikl paradoxně kvůli velkému požáru, který vypukl v roce 1874. Ihned po něm podalo několik pelhřimovských občanů na radnici petici ohledně převzetí finančních prostředků na zřízení hasičského sboru. Zanedlouho po založení měl hned práci při likvidaci požáru v Bořeticích, za kterou si zasloužil pochvalu od zemského cvičitele. Dobrovolní hasiči ale ve svých počátcích měli i krušné chvíle. K nim patří i smutné záznamy v podobě úmrtí při zásahu. V roce 1891 takto zemřel při záchraně dvou obyvatel hořícího domu Čeněk Horák.

Další ztráty v řadách přinesla první světová válka. Ta znamenala pro hasičský sbor více práce s méně členy, čtyřiatřicet hasičů narukovalo do armády, z toho tři se nevrátili. Strádání způsobila i následující válka. V březnu 1939 byly vydány nové stanovy a práce dobrovolných hasičů byla značně omezena okupační správou. Poválečný rok 1945 byl současně rokem 70. výročí založení sboru. Město dokázalo pro hasiče zajistit nové uniformy a byla opravena kašna na náměstí jako jeden ze zdrojů požární vody. Významným krokem pro Pelhřimov bylo zřízení profesionálního požárního útvaru dnem 1. července 1970. Prvními členy profesionální jednotky se stali dosavadní dobrovolní hasiči.

O pět let později Pelhřimov slavil sto let hasičstva. Přípravy na velkolepou slavnost trvaly od roku 1972. Se zřízení profesionální jednotky se prostor pro zapojení dobrovolných hasičů při zdolávání požárů velmi zúžil. Dobrovolníci se od té doby až do dnešních dnů účastní soutěží hasičských družstev a jsou připraveni pro zásahovou činnost. Velmi úzce také spolupracují s mládeží.

Kozlův počin
– Pelhřimovští dobrovolní hasiči zaznamenali cenný výsledek na okrskové soutěži požárního sportu v Lipici. Obsadili tam čtvrté místo.
– Členové sboru se starají také o odborný dozor. Tradičně drží služby mimo jiné při představeních v pelhřimovském městském divadle.
– Dobrovolní hasiči mají na starost i pravidelnou prevenci. Každoročně uspořádají nejméně tři přednášky ve školách. Seznamují žáky s hasičským posláním stejně jako s bezpečnostními pravidly.
– Sbor v současnosti nejvíce zaměstnávají přípravy na oslavy 135. výročí tamního spolku.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE:
www.denik.cz/hasici