Vybrané články pro vás zdarma

To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky

Děkuji, již jsem odběratelem

Galerie: Sportovní střelba v Košeticích žije už dlouhá desetiletí

Závěrečná disciplína polohového závodu v květnu 1979, střelba vestoje. Na snímku z června 1983 je vidět dokončené rozšířené střeliště pro 21 závodníků a probíhající stavba hospodářské budovy. Zakončení místní střelecké soutěže z malorážky v dubnu 1977. Karel Duffek st., předseda organizace Svazarmu, předává ceny Karlu Duffkovi ml. Vpředu zleva jsou Josef Baloun, František Šedivý, pan Skřivánek a Jaroslav Mrkvička. Vzadu zleva pak Miloslav Burd Se zvětšujícím se zájmem o sportovní střelbu bylo rozhodnuto o stavbě nové, větší střelnice. V srpnu roku 1977 MNV Košetice vydalo stavební povolení. Zděná stavba s hliníkovou krytinou byla provedena v akci „Z“. Na obrázku práce na podlaze střeliště z dub Brigádníci a členové Svazarmu v dubnu 1987. Vpředu zleva Pavel Urbánek, Josef Bělík, Josef Urbánek, Josef Voves, Karel Duffek st., Karel Šáda, Jiří Hlásek st. a Karel Duffek ml. V zadní řadě zleva Jiří Daniel, Jan Podolák, Jiří Hlásek ml., Antonín Pípal, Trénink střelby vestoje v dubnu 1979. Zleva Jaroslav Nebesař, Karel Jaroš a Zdeněk Duffek. Střelnice byla sice dostavěná, ale chyběly stojany na dalekohledy, a tak zpočátku střelci používali tvárnice. Střelci při nástupu před závodem v dubnu 1980. Zleva stojí Václav Kubík, Milan Nebesař, Josef Šedivý, Jan Kos, Vlado Šamaj, František Daniel, Jaroslav Soukup, Josef Majrich, Bohumil Hrubeš a Vilém Hrubeš. Další závodníky se nepodařilo identifikovat. Tento snímek z dubna 1982 zachycuje základy výstavby hospodářské budovy. Technické zabezpečení okresní střelecké ligy v květnu 1979 představovaly maringotky JZD Svornost. V jedné se vyhodnocovaly výsledky a ve druhé bylo občerstvení.