Galerie: Ředitel Domu dětí a mládeže Jihlava Vilibald Prokop.