Galerie: Oltář získal původní barokní vzhled opět na prahu 21. století