1/1

Trenér František Straka

Trenér František Straka

Zdroj: Antonín Vydra