Ti je vyzkoušeli z bezpečnosti chodců, zeptali se na správné přejití přechodu, vysvětlili jim, jak se správně na přechodech chovat a rozdali jim stylové brožurky, které mohou děti využít například jako úkolníček.

Policisté postupně zkontrolovali chodce v ulicích Třída Legií, Friedova a Cholossiova. Preventivní akce se koná každý rok na začátku a na konci školního roku a snaží se zabránit případným úrazům žáků základních škol.

Jana Kudrhaltová