Jde především o uvádění e-mailových adres a telefonních čísel. Právě tyto údaje nám ovšem pomáhají v kontaktu s vámi. Při vyplňování kuponů prosíme nezapomínejte vyplňovat nejen svou adresu, ale rovněž kontakt na e-mail a telefonní číslo. Pokud nemáte e-mail, prosíme proškrtněte tuto rubriku. V případě, že vás na e-mailu kontaktovat lze a adresu jste dosud neuvedli, doplňte ji v dalších kolech.

Podobně nezapomínejte na vyplňování vašeho telefonního čísla. To může být na mobilní telefon nebo na pevnou linku. Věříme, že takto lze rychle kontaktovat výraznou většinu z vás. Proto prosíme vyplňte vždy i tuto rubriku.

Bez pečlivě vyplněného kuponu se může stát, že sice dosáhnete na některou z cen, ale redakce nemá možnost vás o tom informovat a vaše cesta k případné výhře se zkomplikuje.