Jak to v současné době vypadá se situací ohledně rozhodčích pro jarní část sezóny?
Velmi špatně. Nedávno byl seminář a někteří lidé neměli ani slušnost se z účasti na něm omluvit. A co se týče počtu, dovolím si tvrdit, že zhruba první měsíc soutěží se to bude zvládat. Ale nesmíme zapomínat, že kraj na nás bude čím dál tím víc tlačit ohledně obsazování asistentů do vyšších soutěží. Takže při plné sezóně, kdy se obsazuje téměř třicet zápasů, mám obavu, že budeme schopni zabezpečit s bídou soutěže mužů.

Pro pár prvních týdnů je tedy problém vyřešen. Pak ale začnou hrát dorostenci, žáci a přípravky a ti tedy s delegací kvalifikovaných rozhodčí nemohou počítat?
Nechci nikoho strašit, ale musím být upřímný. Ta varianta může nastat. Dá se to lehce spočítat. Krajský svaz chtěl na podzim v průměru týden čtyři rozhodčí. Tím se dostáváme k počtu šestnácti sudích, kteří nám zbývají pro okresní soutěže. Rozhodně nemůže moc počítat s tím, že nám budou v okresních soutěžích vypomáhat rozhodčí, kteří jsou na nominační listině kraje. Ti budou v sezoně dost vytíženi.

Čím si vysvětlujete, že je na Pelhřimovsku problém získat nové adepty do řad rozhodčích?
Je to celorepublikový problém. Nové adepty se snažíme získat přes školy, máme plakáty, inzeráty v novinách, mluvíme osobně s potencionálními adepty. Ale dnes vám většina z nich řekne, že nemají žaludek na to, nechat si nadávat.

Mladí tedy nepřicházejí. Dá se tedy říct, že rozhodcovský sbor Pelhřimovska stárne?
Ano. Vypadá to sice, že je zde pár jmen mladých lidí, ale převažují ti starší. Musíme s tím opravdu něco udělat. Rád bych do konce roku získal pět nových mladých rozhodčích, ale je mi jasné jaký bič si tím na sebe pletu.

Lze nějak z geografického hlediska specifikovat, kde jsou na Pelhřimovsku rozhodcovské bašty a kde naopak hluchá místa?
Nejlépe jsou na tom pochopitelně města. V Pelhřimově a v Humpolci je rozhodčích dostatek. Hlavně ale v západní části regionu máme problémy. Málo rozhodčích je na Kamenicku, tradičně na Černovicku, problémy už začínají být na Lukavecku.

Z toho je jasné, že když budete obsazovat soutěže, pak oddíly ze slabších oblastí budou platit více za cestovné rozhodčím…
Oddíly ze západní části Pelhřimovska na tom budou hůře, budou mít zvýšené náklady na cestovné, což se jim samozřejmě líbit nebude. To je ale realita, s níž toho v nejbližší době nemůžeme moc dělat.

Mohou tyto „postižené“ oddíly nějak napomoci situaci?
Samozřejmě. Oddíloví funkcionáři či samotní hráči mohou někoho doporučit. Například pokud nějaký hráč třeba ze zdravotních důvodů již nemůže hrát, může zkusit pískat.

Radka Vazačová