Záměrem se na svém zasedání v pondělí 11. března zabývala kamenická městská rada, neboť nová stanice má stát na části pozemku v průmyslové zóně, který je v současnosti ve vlastnictví města a který chce energetická společnost odkoupit. Kameničtí radní vyslovili souhlas s výstavbou nové trafostanice a uložili odboru výstavby a životního prostředí na kamenickém městském úřadu projednat se společností E.ON Distribuce vyhotovení geometrického plánu na prodej části výše uvedeného pozemku.