Světluška získala ve společnosti silného partnera, díky kterému letos rozdělí největší částku za osmnáct let své existence. V rámci prvního kola grantového řízení komise složená ze zástupců Nadačního fondu Českého rozhlasu, Fondu a odborníků z oblasti služeb pro těžce zrakově postižené schválila devětačtyřicet žádostí jednotlivců v celkové hodnotě 1 079 605 korun a jednatřicet žádostí od organizací za 1 872 035 korun. Podporu z grantového řízení Fondu mohou celoročně získat přímo těžce zrakově postižení a dále organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo kombinovaným zrakovým postižením v oblastech, které pokrývají potřeby zrakově postižených ve všech věkových skupinách a v celé řadě životních situací. Nejčastěji osobní asistence a odlehčovací služby, průvodcovské služby, nákup kompenzačních pomůcek a příspěvky na vzdělávání i volnočasové aktivity. Předkládání žádostí druhého kola je již uzavřené a udělené granty budou vyhlášeny koncem června. Do třetího kola se mohou žadatelé hlásit do 26. října 2020.

A koho například podpořil Fond přímo v Kraji Vysočina? Brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči zrakově postiženým, která pomáhá i v Kraji Vysočina, získala příspěvek na mobilní snoezelen. Tato terapie stimuluje vnímání, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy, komunikaci, zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku. Díky mobilní formě může být používána v domácím prostředí dítěte a navíc častěji. A bude dostupná i pro rodiny, které nemohou tak často za terapií cestovat. Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava získala příspěvek na zkvalitnění služeb. Další z grantů byl udělen šestileté Lilien K. s těžkým zrakovým postižením. Chodí do první třídy a pro zrakovou stimulaci již nestačí jen hračky a světýlka. Na doporučení terapeutky zažádala o tablet, na kterém rozpoznává tvary a barvy na patnáct centimetrů nebo vymalovává na světelné desce. S tabletem si rozumí skvěle, a navíc bez odmlouvání.

Denisa Vítková