Kromě toho se dozvěděli více o tom, jakým způsobem probíhají tréninky nebo jak se v čem dá soutěžit, a rovněž se mohli podívat i na krátké ukázky všech stylů. První ukázkou bylo brazilské jiu-jitsu, pak thajský box, následovaný sebeobranou krav maga. Předposlední ukázka patřila wu-shu (kung-fu), nakonec byly představeny sportovní polokontaktní disciplíny z kickboxu - konkrétně pointfighting a kicklight.

Zdroj: poskytl Petr Vaculín

Mezi ukázkami si všichni mohli odreagovat s pěnovými meči kalaki nebo při přetahované. Mnohé návštěvníky přilákala možnost si zabouchat a zakopat do pytlů a lap nebo si vyzkoušet různé techniky pro ovládání zbraní - točení šavlí, holí a dalšími zbraněmi, které měli zástupci a trenéři oddílu k dispozici. Dále se návštěvníci mohli dozvědět více o samotných trenérech. Mimochodem, věděli jste, že většinu ukázek předváděli několikanásobní mistři nejen České republiky, ale i Evropy a světa?

Hrad v Ledči nad Sázavou. Foto: poskytla Vysočina West
Magnety pro turisty na Pelhřimovsku a Brodsku: hrady a muzeum rekordů

Akci navštívilo více než šedesát návštěvníků. Ani jsme s tak velkou účastí nepočítali a moc si toho vážíme. Chtěli jsme přiblížit co nejvíce lidem, že bojová umění jsou opravdu pro každého. Pro někoho může být cvičení smysluplným využitím volného času, pro někoho motivací k překonávání svých hranic, pro někoho k vylepšení fyzické kondice.

Pro děti to zase může být skvělou přípravou nebo doplňkem dalších sportů. Bojová umění mohou být i o životním stylu a poznáváním něčeho nového a mohou souviset i s každodenním životem nás všech.

Nádraží v Kamenici nad Lipou.
Na nádraží v Kamenici nad Lipou zase tisknou jízdenky. Kartonové

Děkujeme všem, kteří na naši akci přišli a užili si bojové dopoledne. Poděkování patří pochopitelně i těm, kteří naši činnost podporují. Speciálně bych chtěl poděkovat Milanovi Havlovi, který nám vyšel vstříc s myšlenkou využití tak velkých prostor právě pro sportovní aktivity, a Martinovi Dvořákovi, který je hlavním trenérem a zakladatelem klubu Wu-shu Pelhřimov.