Zcela tradičně bude neděle nejbližší svátku Tří králů, tentokrát tedy 8. ledna 2023, patřit na trasách mezi Pelhřimovem a Křemešníkem Tříkrálovému pochodu, který Agentura Dobrý den z popudu pana Rostislava Čecha a ve spolupráci s řadou subjektů pořádá ve prospěch Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita Pelhřimov.

Zhruba deset kilometrů měřící výšlap startuje mezi půl devátou až desátou hodinou ranní z Masarykova náměstí v Pelhřimově a pro ty, kteří by chtěli jít kratší trasu, mezi desátou až jedenáctou hodinou dopoledne z Proseče pod Křemešníkem u Farmy Hrnčíř, kde by součástí pochodu měla být i prohlídka stájí s koňmi.

Účastníky čeká také setkání se skauty na Slunečné pasece, s guláškem a opékáním buřtů na ohni, možnost vystoupat na křemešnickou rozhlednu Pípalku, a to na vlastní nebezpečí, společné fotografování s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, komentované prohlídky kostela Nejsvětější trojice na Křemešníku, mimořádně i prohlídka Větrného zámku a na závěr zpívání koled v kostele se zpěváky pelhřimovské umělecké školy. Hotel Křemešník chystá v ambitech, kde si turisté mohou převzít pamětní list o absolvování pochodu, svařák a teplý čaj na zahřátí.

Pro zájemce je k návratu do Pelhřimova připraven zdarma svoz autobusem s odjezdy v 15.00 a 15.45 hodin ze zastávky pod sjezdovkou na Křemešníku.

Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov