Legendární Vojenský umělecký soubor tam místnímu publiku představil své celosouborové pásmo nazvané kRok za kRokem, které mapuje lidský život od zrození až po definitivní konec životní pouti.

„Generálním partnerem akce byla firma WAPA s.r.o., za což jim patří velký dík,“ vzkazují lidé z Popálek.

Přítomní hosté se seznámili mimo jiné i s příběhem Jany Lacinové, ředitelky organizace Popálky a rodačky ze Žďáru nad Sázavou. Je od třinácti let popálená na šedesáti procentech těla od železniční troleje. Tento úraz a jeho následky ji postupně přivedly k myšlence založit organizaci Popálky, o.p.s., která již šest let pomáhá popáleným a realizuje preventivní programy na snížení četnosti a závažnosti termických zranění.

Ve žďárském kulturním domě se na jednom místě setkali pacienti, dárci, dobrovolníci, zaměstnanci, rodinní příslušníci, zástupci města i lidé z řad široké veřejnosti. „Vzhledem k momentálním vládním nařízením (akce byla v rouškách), nepřišlo mnoho návštěvníků. Představení tak pro nás nemělo benefiční přesah. Ale jsme vděčni za to, že jsme tímto jedinečným kulturním zážitkem mohli poděkovat všem našim podporovatelům. Do Žďáru přijelo s Vojenským uměleckým souborem Ondráš na sedmdesát lidí - tanečníci, zpěváci, technici. Museli jsme komunikovat s Ministerstvem obrany ČR, pod které soubor patří. Je neuvěřitelné, že se nám podařilo s našim čtyřčlenným týmem akci nakonec zorganizovat," říkají lidé z Popálek.

POPÁLKY