Výstava absolventských prací žáků a studentů Výtvarného oboru ZUŠ, doplněna o výběr toho nejlepšího, co ve výtvarce vzniklo za poslední tři roky. Napříč věkovými kategoriemi (žáci od šesti do osmnácti let) a výtvarnými technikami. Plošná i prostorová tvorba bude zastoupena kresbami, malbami, grafikou a objekty z různých materiálů. Tematické celky poodkryjí průřez tvorbou, která vzniká v ateliérech výtvarného oboru. U absolventů se jedná o jejich závěrečné práce.

Tematicky i technicky pestrá tvorba bude při vernisáži doplněna hudebním vystoupením Základní umělecké školy Pelhřimov.

Kurátorky výstavy: Mgr. Hana Kašparová, Mgr. Kateřina Kučerová, Bc. Linda Reisová. Výstavu je možné navštívit do 7. května.

Mgr. Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov