Centrum je společným dílem Domova Jeřabina, Charity Pelhřimov, FOKUSu Vysočina a města Pelhřimov. Komunitní centrum bude sloužit i jako místo k osvětové činnosti, pořádání seminářů, přednášek a také zviditelnění sociálních aktivit v regionu.

| Video: Youtube