O všem budeme ještě informovat. U nás se taky po vzoru ostatních států objevila duha, která symbolizuje, že zase bude dobře. Lidé mohou duhy malovat a přidávat je také v komentářích na Facebooku.

Senior Point Pelhřimov provozuje organizace Hodina H. V sídle Hodiny H v Hrnčířské ulici 111 vznikla ROUŠKO-vrata. V Polovině března vzniklo bezkontaktní sběrné a odběrné centrum roušek. V provozu je denně od sedmi do osmnácti hodin. Roušky šijí dobrovolníci, kteří také důchodcům roušky rozvážejí nebo roznášejí. Dobrovolníci i pracovníci Hodiny H a Senior Pointu Pelhřimov jsou starým lidem k dispozici také na telefonu a na požádání přivezou i nákup. Pokud chcete pomoci, zapojit se do roznosů roušek, nákupů nebo šití roušek, určitě se spojte s Hodinou H. Důchodci se mohou spojit s koordinátorkou Senior Pointu Pelhřimov Evou Havlíčkovou na telefonu 723902099.

Family Point Pelhřimov provozovaný Rodinným centrem Krteček zahájil šití roušek s týmem dobrovolnic v polovině března. Roušky směřovaly zdarma především do Domova pro seniory Pelhřimov, dále do Domova důchodců Proseč-Obořiště, Dětského domova Senožaty, Farní Charity Kamenice nad Lipou, pro Policii ČR Pelhřimov, do místních prodejen a ve spolupráci se Senior Pointem také přímo starým lidem, dále také do odběrného místa v Olešné. Family Point zajistil ve spolupráci s Domovem pro seniory Pelhřimov v altánku v Městských sadech bezkontaktní sběrné a odběrné místo látek a dalšího materiálu pro šití roušek a také přímo ušitých roušek.

Dobrovolnice měly koncem března na kontě každá přibližně 200 ušitých roušek, ale i více, které rozdělily jak mezi svou rodinu, blízké, známé i sousedy, tak pro zmiňované organizace. Do stříhání a šití roušek se zapojily celé rodiny a šilo se doslova ve dne, v noci. Family Point také distribuuje informační plakáty s Infolinkou Covid19 a webem Ulékaře.cz Kraje Vysočina. Pomoc se šitím roušek a případné poptávky po rouškách prosím směřujte na Zuzanu Havlovou - familypoint.pelhrimov@gmail.com, 777 215 338.

Senior i Family Point Města Pelhřimov patří do koncepce prorodinné politiky Kraje Vysočina, proto informujeme i o činnosti v kraji. Informační linka Kraje Vysočina COVID-19 564 602 602. Kraj Vysočina zřídil vlastní telefonní Informační linku COVID-19. Na této lince není přítomen lékař, ale tým proškolených operátorů, věnujících se řešení praktických situací, konzultují, interpretují nařízení, řeší dopad na běžné životní situace. Linka funguje každý den mezi osmou a dvaadvacátou hodinou, a to včetně sobot a nedělí. Pro své dotazy můžete použít i mailovou adresu koronavirus@kr-vysocina.cz.

Máte-li zdravotní problémy obraťte se, prosím, telefonicky na svého praktického lékaře či můžete použít elektronický formulář na webových stránkách www.ulekare.cz/vysocina, kde Vám do šesti hodin odpoví erudovaný lékař. Tuto konzultaci za Vás platí Kraj Vysočina. Pokud váš zdravotní stav vykazuje příznaky onemocnění koronavirem (teplota nad 37,5°C, suchý kašel, dušnost, případně zimnice a dechové potíže či náhlá ztráta čichu) a neohrožují vás na životě, kontaktujte, prosím, Informační linku Kraje Vysočina COVID-19. Operátoři zprostředkují předání vašich údajů na Krajskou hygienickou stanici a ta vás bude zpět kontaktovat a sdělí další postup.

V případě závažných zdravotních obtíží volejte tísňovou linku 112. Pro získávání informací, souvisejících s koronavirem, doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz.

Zuzana Havlová, Family Point Pelhřimov