Všichni účastníci slavnosti byli přivítání starostou obce Olešná, Mgr. Petrem Šlakem, velitelem výjezdové jednotky hasičů v Olešné, por. Ing. Janem Svobodou a poslancem PČR Ing. Josefem Kottem. Hosté ve svých proslovech především popřáli hasičům, aby jim nová budova i automobil dobře sloužily a hlavně, aby se ze všech svých výjezdů v pořádku vrátili.

Další součástí slavnostního odpoledne bylo požehnání nové hasičské zbrojnice, nového i původního automobilu a kromě toho i 2 sošek sv. Floriána, patrona hasičů. Obřad vykonal místní duchovní správce farnosti Chvojnov, pod kterou spadá i obec Olešná, P. Mgr. Jan Doležal. Za zmínku stojí i původ sošek. První věnoval jeden z velitelů místní výjezdové skupiny, Ing. Jan Svoboda a druhou přivezl jako překvapení pro hasiče olešenský rodák, pan Václav Augusta.

O nutnosti vybudovat nové zázemí pro hasiče v Olešné se začalo mluvit před více než 40 lety. Konkrétnější obrysy získaly plány za bývalého starosty, pana Josefa Bláhy. Nejprve se uvažovalo o zbourání původní zbrojnice a výstavbě nové na jejím místě. Nakonec se ukázalo lepším jiné řešení, a to přístavba stávající víceúčelové budovy u hlavní silnice procházející obcí. V roce 2016 zpracovalo projekt Studio A z Pelhřimova. V roce 2017 bylo vydáno stavební povolení a v roce 2019 započala stavba. Ve výběrovém řízení zvítězila firma T&Nstav stavební a obchodní s.r.o. Pelhřimov. Celá výstavba už spadala do volebního období současného Obecního zastupitelstva. Stavbu provázely mnohé komplikace. V roce 2020 musela být z důvodu vzniku havarijního stavu přerušena a musel být přepracován projekt s ohledem na statiku budovy. Hasičská zbrojnice byla úspěšně dokončena na podzim roku 2021 a v únoru 2022 obdržela kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Celkové náklady na výstavbu hasičské zbrojnice přesáhly třináct milionů korun. Finanční prostředky byly získány z dotačních programů Ministerstva vnitra ČR, a to ve výši čtyři a půl milionu korun. Dalšími třemi mililiony korun se zavázal přispět Kraj Vysočina a zbytek byl dofinancován z rozpočtu obce.

Se slavnostním otevřením hasičské zbrojnice byl spojen i den otevřených dveří v místní škole. Zájemci mohli zavzpomínat na dobu, kdy školu sami navštěvovali nebo sem vodili své děti. A možná jim trochu záviděli. Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí jak vnitřních, tak venkovních prostor, která byla ukončena v roce 2020. Pro žáky i učitele bylo vytvořeno velice pěkné zázemí pro výuku i odpočinek po vyučování.

Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celého odpoledne a večera a věříme, že nové zázemí bude místnímu Sboru dobrovolných hasičů dobře sloužit.

Petr Šlak

Obec Olešná