Nepřehlédnutelný okamžik naší historie, který společně se zrušením plnění všech povinností a placení dávek lichnickému purkrabství, udělením práva městské pravomoci a pro nás Čechy neméně významné udělení práva vaření piva, zahájil psaní prvních stráněk historie s pečetí města. U oslavy této významné události bychom ale neměli zapomínat na významné předky, osobnosti a rodáky, z jejichž práce historie ale i současnost vyrostla.

Přáli bychom si, aby se tyto oslavy nesly právě v duchu připomenutí lidí, jejichž jména mohla časem „zapadnout za poličku“, ale přesto zůstávají v tichosti součástí naší každodennosti. Někdo si cení výtvarného umu Zdenka Rykra, jiný ekonomického přínosu továrníka Viléma Eckardta, práce pátera Josefa Boštíka, stavitelů krásných vil ve městě Františka Lišky a Františka Krumla nebo knihtiskaře Matěje Brzka. Kdo zanechal ve městě větší stopu a jsou stále našimi hrdiny? 

Vyhlašujeme proto anketu o Hrdinu sedmi století. Napište nám jméno svého hrdiny, osobnosti, celebrity i důvod, za co si daného člověka vážíte, čím přispěl k rozvoji města, regionu, země. Je tím činem zahájení provozu železnice, postavení školy, instalace naučné stezky, oprava chodníku u vás v ulici nebo realizace dětského hřiště?  Není malých lidí a činů, tak si je pojďme společně připomenout!  Své nominanty posílejte na cekus@cekus.eu.

Michaela Krpálková, CEKUS Chotěboř