Nejkrutější věznice ve stalinském Československu byla v Leopoldově. Dne 2. ledna 1952 se tam odehrál legendární útěk. To, co se nejdřív zdálo nemožné, se rychle proměnilo v jeden z nejnapínavějších a nejsilnějších příběhů, jaké kdy komunistická ČSR zažila. Ze staré pevnosti, postavené kdysi na obranu proti Turkům, uprchla šestice politických vězňů, z nichž hned pět zde mělo strávit zbytek života.

Přednášet bude PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., který je rovněž autorem třísvazkové knihy "Útěk z Leopoldova" vydané nakladatelstvím Academia.

Na přednášku je vstup zdarma.

Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov