Setkali jsme se v zámecké zahradě Domova důchodců Onšov. Přálo nám počasí, vyhrávala muzika, nechyběly soutěže ani dobroty, proto jsme si všichni akci užili.

Milan Šustr