Pan MUDr. Petr Kessler nastoupil na oddělení v roce 1997 a od roku 2000 až do letošního roku stál v jeho čele. Se svým týmem vybudoval centrum s rozšířenou hematologickou péčí se zaměřením především na léčbu hematoonkologických pacientů a na problematiku trombózy. Mezi pacienty i kolegy je ceněn pro vysokou odbornou úroveň, morální kredit, obětavost, ochotu a kolegiální chování.

Čestnou medaili ČLK předali panu MUDr. Kesslerovi předseda OS ČLK MUDr. Josef Suk, náměstek ředitele nemocnice Pelhřimov pro rozvojové činnosti MUDr. Jiří Běhounek a starosta města Pelhřimov, pan Ladislav Med. 

Jana Horáková

OS ČLK Pelhřimov