Jedním z hlavních témat trasy je i život a dílo kamenického rodáka, hudebního skladatele Vítězslava Nováka. Vede od kamenického zámku k myslivně na Johance.

Trasa vychází od zámecké brány kolem Zámeckého rybníka přes anglický lesopark Hamerky. Ten získal jméno podle železodílen, které dříve kolem řeky Kamenice fungovaly. Přes starou dřevařskou pilu projdete k Pecovskému rybníku a dále po silnici i k Dvouhráznému rybníku. Stezku zakončuje modřínová alej se 118 staletými modříny.

Poslední zastávka je na myslivně Johanka, rodišti skladatele Vítězslava Nováka, podle kterého stezka získala svoje jméno. Podél stezky je vysázeno mnoho cizokrajných dřevin a okolí řeky Kamenice je domovem řady chráněných rostlin a živočichů.

zdroj Vysočina.eu