Fotografie s národopisnou tématikou pořízené v letech 1913–1915 patří k nejcennějším celkům ve fotoarchivu Muzea Vysočiny Pelhřimov. Převážná většina jich vznikla roku 1914, kdy se rozbíhala dotazníková akce vyvolaná Národopisnou společností českoslovanskou, která měla vyústit ve vydání encyklopedického díla Národopis lidu českoslovanského. Jsou pro region Pelhřimovska zcela unikátní, jediné svého druhu a otevírají dveře do dnes již ztracené a zapomenuté minulosti života na vsi.

Vydejte se s námi do více než sto let vzdálené podoby života našich předků a jejich tradic, které čas zkreslil nebo zcela změnil – vzácné fotografie nás dovedou zpět k jejich kořenům.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov