Vrch Křemešník s poutním kostelem Nejsvětější Trojice poblíž Pelhřimova většina z nás mnohokrát navštívila. Jak je ale toto místo zobrazováno a reflektováno v dílech regionálních umělců nebo v lidové tvorbě? Umělecká díla ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov nám vypráví nejen o dějinách poutního místa samotného, ale i o tradicích s ním spojených.

Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov