Úspěchy jsme sklízeli také v Olympiádě v anglickém jazyce: Nicol Dvořáčková (9. třída) obsadila v okresním kole 2. místo a Matyáš Kačírek (6. třída) 7. místo. Opět jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín a žákyně 8. třídy Eliška Blažková získala za svoji kresbu cenu veřejnosti.

Všichni jmenovaní žáci byli pozváni k paní starostce. Velmi si vážíme dobré spolupráce s obcí.

Letošní školní rok byl atypický a těžký pro všechny. Naše škola se s distanční výukou vypořádala poměrně dobře. Zřídili jsme všem žákům MS účty a online výuka probíhala jednotně přes MS Teams. Podařilo se nám včas nakoupit potřebnou techniku, půjčit notebooky potřebným a dětem, které neměly možnost internetového připojení, zajistit připojení ve škole. Neměli jsme jediného žáka, který by se online výuky vůbec neúčastnil. Velkou roli v tom hrála dobrá spolupráce a komunikace s rodiči. Na učitele i žáky byly kladeny vysoké nároky, museli zvládnout práci v Teams, navíc jsme v 2. pololetí založili elektronické žákovské knížky a přešli na nový školní informační systém.

Děkujeme všem učitelům, žákům a rodičům, že tento školní rok zvládli a přejeme jim krásné prázdniny.

Marcela Pospíšilová, ZŠ a MŠ Šlapanov